Ksiądz prof. Tadeusz Dajczer
1931-2009

Sympozjum Naukowe
ŚWIADEK MIŁOSIERDZIA - KS. PROF. TADEUSZ DAJCZER (1931-2009)
Białystok, 27 października 2018 r.
Sympozjum odbyło się w Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym Archidiecezji Białostockiej. Współorganizatorami byli:

Patronatem honorowym wydarzenie to objęli:

Sympozjum rozpoczęto uroczystą Eucharystią koncelebrowaną w Bazylice Archikatedralnej Wniebowzięcia NMP, której przewodniczył J.E. abp dr Tadeusz Wojda. Homilię wygłosił ks. Leszek Pliszka.

Podczas Sympozjum wyemitowano słowa ks. Tadeusza Dajczera – fragment jego konferencji z 8.04.1990 roku, część 1.


Zapraszamy do odsłuchania części 2. Nagrania, której nie udało się wyemitować podczas SympozjumWydarzeniu towarzyszyła promocja książki „On jakby znikał. O dziełach i osobie ks. prof. Tadeusza Dajczera”. Jest to kolejny tom (po „Pasji wiary i Eucharystii”) zawierający wspomnienia i wywiady ze świadkami życia ks. Profesora oraz świadkami łaski doświadczanej za pośrednictwem jego dzieł.